Nasi specjaliści

Dr Alicja Brenk Krakowska

Dr Alicja Brenk Krakowska (NO06201) – W swojej pracy zawodowej zajmuje się głównie osobami, w tym dziećmi, z zaburzeniami widzenia obuocznego, trudnościami w czytaniu zarówno

CZYTAJ DALEJ »

Mgr Agnieszka Spachacz

Mgr Agnieszka Spachacz  – optometrystka (NO21207), terapeutka widzenia. Absolwentka Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończyła studia licencjackie na kierunku Biofizyka, specjalność

CZYTAJ DALEJ »

Mgr Laura Pawlak

Mgr Laura Pawlak (NO19209) – absolwentka kierunku Biofizyka, specjalność Optyka Okularowa, a od 2019 roku Optometria wydziału fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Optometrystka

CZYTAJ DALEJ »