Mgr Agnieszka Spachacz

Mgr Agnieszka Spachacz  – optometrystka (NO21207), terapeutka widzenia. Absolwentka Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończyła studia licencjackie na kierunku Biofizyka, specjalność Optyka Okularowa oraz studia magisterskie na kierunku Optometria. Specjalistka zajmuje się doborem korekcji okularowej oraz soczewek kontaktowych w przypadkach wad wzroku takich jak krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm, prezbiopia. Przeprowadza także pełne badania optometryczne ukierunkowane na rozpoznanie zaburzeń widzenia obuocznego, akomodacji, ruchów oczu. Prowadzi optometryczną terapię widzenia u dzieci i dorosłych. Na badania zaprasza dzieci od 7 roku życia oraz dorosłych.