Terapia widzenia

Terapia wzrokowa ma na celu usprawnienie procesu widzenia w sytuacji, gdy pojawiają się zaburzenia ze strony układu wzrokowego takie jak:

  • Niedowidzenie
  • Trudności w czytaniu i pisaniu
  • Występujące bóle głowy/oczu po wysiłku wzrokowym
  • Dysfunkcje akomodacji
  • Zaburzenia ruchomości gałek ocznych
  • Zaburzenia stereopsji (widzenia przestrzennego)
  • Zaburzenia widzenia obuocznego
  • Zez

Po wykonaniu pełnego badania optometrycznego, zostaje przygotowany – indywidualnie dla każdego pacjenta – plan terapii. Optometryczna terapia widzenia opiera się na zaleconych przez specjalistę ćwiczeniach domowych, które, w przypadku poważniejszych zaburzeń, są poszerzone o ćwiczenia gabinetowe. Terapia gabinetowa odbywa się pod okiem naszych specjalistów w specjalnie przystosowanym do tego gabinecie, wyposażonym w profesjonalny sprzęt ułatwiający osiągnięcie zamierzonego efektu, czyli poprawy jakości widzenia. Dla maksymalizacji efektu terapeutycznego ćwiczenia mają formę indywidualnych spotkań z optometrystą – terapeutą widzenia.